Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden die het huidige bestuur adviseren.

 

De volgende oud-bestuurleden zitten in de RvA:

Charlotte Duiverman (Quaestor 2012-2013)
Mark van den Brom (Manager Sociëteit 2013-2014)
Maurice Vial (Praeses 2015-2016 en Scriptor 2014-2015)
Dominique van Santen (Scriptor 2015-2016)

 

Contact: rva@engine.nl

Volg ons