Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden die het huidige bestuur adviseren.

 

De volgende oud-bestuurleden zitten in de RvA:

Chris Klinkenberg (Praeses 2014-2015 en Praeses 2016-2017)
Maurice Vial (Praeses 2015-2016 en Scriptor 2014-2015)
Dominique van Santen (Scriptor 2015-2016)
Stefan Wolting (Quaestor 2014-2015 en Quaestor 2016-2017

 

Contact: rva@engine.nl

Volg ons