Van de gelden

Geen contributie

De Alumni leden betalen momenteel geen contributie. We zijn als alumnicommissie niet lang geleden begonnen en een van deze plannen beslaat de financiën. Penningmeester Paul van Oostenrijk is hier voornamelijk mee bezig.

 

Bestemming gelden Alumni

Mocht er contributie komen, zal dit geld bestemd zijn voor een volgende activiteit voor de Alumni, voor een schenking aan de vereniging en eventuele organisatiekosten. Het bestuur mag in het kader van de schenking eenmaal per jaar een verzoek doen voor een concreet doel.

 

Groot feest

Zonder contributie zal het wel betekenen dat er geld moet komen voor het feest in september. Dit feest zal daarom wellicht een entree kennen.

 

Schenking in gelden of netwerk

Mocht je een schenking aan de vereniging wil doen als Alumnus zijnde, dan kan dit altijd! Neem contact op met het bestuur (bestuur@engine.nl) en vertel dat jij ze wil helpen, via gelden of jouw netwerk.

 

Mocht je geld willen overmaken dan kan dit naar 12.20.73.029 t.n.v. [‘endzjin] S.V.E.I.A. o.v.v.: Alumnicommissie.

 

Volg ons