[‘en-z!ne]

Sinds het studiejaar 2001-2002 brengt de redactie van de [‘en-z!ne] u om de maand een nieuwe editie van dit fantastische magazine. Hierin kunt u de laatste roddels, lompe berichtgevingen en nieuwswaardige artikelen vinden. Alle edities, ooit uitgebracht, kunt u hier vinden. Mocht u enig commentaar (positief of negatief) hebben op de [‘en-z!ne], wilt u de liefde verklaren aan de redactie of acht u zichzelf geschikt om zitting te nemen in de redactie; stuur dan een e-mail naar de hoofdredactie via enzine@engine.nl.

 

Hoofdredactie contactpersoon

Vinh Hoang NguyenΒ – enzine@engine.nl

 

Heb je nog een roddel die wij moeten weten?

    Wist je dat