Eens in de 5 jaar is het lustrum en dat moet uitgebreid gevierd worden. Het lustrumfeest trekt leden aan vanuit alle jaren. Het feest spant meerdere dagen en vele activiteiten! De commissie begint vroegtijdig met het plannen van deze activiteiten en ze pakken altijd groot uit!