Primoris J.C.E.I.A.
13-10-2005 vereeuwigd

Primoris stelt zich ten doel:

  1. het altijd positief uitdragen van de naam van [‘endzjin] S.V.E.I.A;
  2. het behouden van de vriendschapsband tussen de leden en het naar buiten treden als een eenheid;
  3. het leggen van contacten met andere jaarclubs, disputen, overige leden, het bedrijfsleven en tevens het onderhouden van deze contacten;
  4. het actief participeren in het verenigingsleven van [‘endzjin’] S.V.E.I.A.