Sinds 2005 kent [‘endzjin] S.V.E.I.A. het fenomeen ‘Jaarclub’. Een jaarclub is een groep leden die in het zelfde jaar lid zijn geworden. Dit wordt gezien als een sub-vereniging van [‘endzjin]. Alle jaarclubs  zijn onderdeel van [‘endzjin], maar hebben ook hun eigen statuten waarin onder andere hun visie, leden en jaarclubkledij staat vastgelegd.

Elke derde donderdag van de maand vindt er een jaarclubborrel plaats. Op deze avonden gaan de actieve jaarclubs met elkaar borrelen om later samen te komen in de sociëteit van [‘endzjin], genaamd S.P.A. de Dromedaris. Jaarlijks worden er weer toffe themafeesten neergezet door de verschillende jaarclubs en mag het goudgele bier weer rijkelijk vloeien. Het zijn avonden die je zeker niet wil missen!