[‘endzjin] S.V.E.I.A. (dat staat voor Studentenvereniging Eerste In Almere) werd opgericht in 1998, door de eerste studenten aan het Instituut voor Information Engineering.
Met een clubje van 80 studenten start de opleiding en een aantal enthousiastelingen vormt het bestuur. Door het ontbreken van een Sociëteit hadden we geen vaste feestlocatie. De eerste feesten werden georganiseerd bij kroegen en sommige zelfs in de huiskamer van een studentenhuis. De Almeerse horeca keek argwanend naar “dat studentenvolk”.

Na een aantal knallende introductieweken kreeg [‘endzjin] steeds meer leden en na veel, heel veel gezeur en moeite kregen we dan eindelijk in 2002 onze eigen Sociëteit: Societas Primus Almeriensis (S.P.A.) de Dromedaris. Dat was wel nodig, want [‘endzjin] was flink uit z’n jas gegroeid. Door de komst van 2 nieuwe opleidingen, PGS en Pabo, in 1999 en 2000 kwamen er nog meer leden bij.

Inmiddels hebben we ruim driehonderd leden en zetten we ons samen in om deze mooie vereniging draaiende te houden. [‘endzjin] is voor alle studenten in Almere, ongeacht de opleiding of het studiejaar.