[‘endzjin] kent twee soorten subverenigingen, namelijk disputen en jaarclubs. Een dispuut is een subvereniging die bestaat uit leden van verschillende jaren. Disputen kennen eigen gebruiken, mores en gewoontes.

Iedere 1e dinsdag van de maand is de Dispuutborrel en zijn alle disputen in vol ornaat aanwezig in S.P.A. de Dromedaris. Natuurlijk zijn andere leden dan ook van harte welkom.

In Ruste

Disputen die zichzelf opheffen door eigen besluit, opgeheven worden door de ALV van [‘endzjin] of anderzijds ophouden met bestaan, worden aangegeven als “In Ruste”.

Zo blijven wij deze disputen en hun bijdrage aan [‘endzjin] herinneren en respecteren.